Staalkaarten Vechtpark – Atelier Veldwerk – Openbare ruimte in cultureel perspectief

Staalkaarten Vechtpark, 2012

Staalkaarten voor het Vechtpark.

In Hardenberg (Overijssel) wordt gewerkt aan de herinrichting van het Vechtdal als natuurpark.
Atelier Veldwerk heeft een voorstel gedaan om eenheid te brengen in alle ‘losse’ inrichtings-elementen (zitgelegenheden, steigers, aanlegplaatsen, kijkschermen, bewegwijzering, afrasteringen, enz.). Er is onderzoek gedaan in de brede regio naar landschappelijke kwaliteiten en dit soort elementen. De daarbij ontstane inventarisatie is de basis geweest voor ‘Staalkaarten voor het Vechtpark’, dat als een ontwerpershandboek voor het park dient. Het gaat in dit handboek om de grammaticale regels of de grondtoon van alle materialen, objecten en beplantingsvoorstellen. Elementen die dit deel van de Vechtvallei straks tot een park maken. Concrete ontwerpen treft u dus niet aan, hoewel inmiddels diverse elementen zijn ontworpen en uitgevoerd door Atelier Veldwerk en anderen (w.o. banken, een kijkscherm, verhardingen en relingen).

Opdrachtgevers: gemeente Hardenberg
___________________________________________________________________________
View en download pdf:
> Staalkaarten Vechtpark
> informatie bulletin gemeente Hardenberg